Kontakt

Montažna gradnja Tadej Zimic s.p.
Ul.bratov Komel 29
1210 Ljubljana

ID:SI70525633

T: +386 41 204 650
E: info@zimic.si

Napake pri zagotavljanju zrakotesnosti

Spodaj smo pripravili slikovni pregled najpogostejših napak pri izvedbi zrakotesnosti. Prispevek smo pripravili na podlagi večletnih izkušenj z izvajanjem meritev zrakotesnosti na individualnih, večstanovanjskih in javnih objektih... Teste zrakotesnosti smo izvajali že na montažnih hišah, hišah grejenih z opečnimi zidaki, hišah grajenih z ytong zidaki, hišah grajenih po sistemu ISORAST ali podobnih sistemih, na klasično grajenih renoviranih objektih, na objektih iz armiranega betona... Vsak sistem gradnje ima specifične zahteve, zato smo pri vsaki napaki posebej pojasnili za kateri sistem je napaka najbolj pogosta.

Na spodnjih slikah je merilni instrument- termoanemometer, ki meri temperaturo in hitrost zraka na koncu tipala. Na ekranu je na vrhu prikazana temperatura, spodnja številka pa je hitrost zraka v m/s. Maksimalna dovoljena hitrost zraka, ki je še sprejemljiva je 0,05 m/s.

Stavbno pohištvo

Napake na stavbnem pohištvu se pojavljajo pri vseh sistemih gradenj in vseh vrstah stavbnega pohištva (PVC, les in les-alu). Zelo pogosta napaka, ki se pojavlja, je puščanje zraka pri tečajih oken in vrat.


Velikokrat je težava tudi v neustrezno oziroma slabo izvedeni RAL montaži. Napake se največkrat pojavljajo v vogalih, kjer monterji ne spojijo dovolj natančno RAL trakov. Predvsem je to velik problem pri predstisnjenih RAL trakovih. Omenjeni trakovi lahko predstavljajo težavo tudi na ravnem delu okna, če se uporabijo trakovi s premajhno nazivno debelino in se le-ti preveč raztegnejo. V tem primeru potem uhaja zrak preko celotne površine trakov.


 Napake pa se pojavljajo tudi pri tri sistemski RAL montaži npr. včasih monterji sploh ne zalepijo RAL trakov. Vzrok neustrezne montaže na spodnjem delu okna je tudi puščanje zraka med oknom in okensko polico ali tlakom v primeru panoramskih vrat.

 

Glede na tip oken najslabše tesnijo dvižno drsna vrata. Največje puščenje se pojavlja pri vodilih, pri slabo nastavljenih vratih pa tudi na stiku fiksnega in drsnega dela.


Vhodna vrata načeloma dobro tesnijo, največrat opažamo slabo tesnenje aluminijastih vhodnih vrat pri tečajih. Včasih pa se zgodi, da kakšna vrata niso ustrezno nastavljana in posledično lahko puščajo po celotnem obodu.


Kontrola tesnenja oken z meglo.


Tesnenje strešnih oken. Strešna okna v splošnem kar dobro tesnijo, netesnosti pa se največkrat pojavljajo predvsem pri stiku vertikalnega in klasičnega strešnega okna. Velikokrat tudi pušča v vogalih oken. Opažamo, da so slabše tesna tista okna, ki jih je po montaži "potegnilo" - ni enaka širina med levim in desnim stikom med krilom in okvirjem. Opazili smo, da se takšna napaka zgodi, ko so okna vgrajana v sveže ostrešje, ko pa se la-to suši se nekoliko zvija in potegne še strešno okno. Pri oknih, ki so vgrajana kasneje v času gradnje, ko se ostrešje že malo "umiri", smo opazili veliko manjše napake. Velikokrat pa opažamo tudi, da je med špaleto in oknom razpoka, pri kateri močno piha. Vzrok za pihanje na stiku špalete in okna je v slabo zalepljeni parni oviri.

Instalacije

Instalacije predstavljajo največji problem pri klasično grajenih opečnih hišah tam namreč velikokrat piha pri vseh instalacijah na zunanjih stenah. Medtem ko teh težav ni pri ostalih sistemih gradnje. Za vse vrste objektov in sisteme gradnje pa velja pravilo, da morajo biti zatesnjeni vsi dovodi in odvodi instalacij, ki grejo preko zrakotesnega ovoja (dovod elelektrike, telefona, elektro pogoni žaluzij, instalacije za zunanje luči, dovod vode, razne instalacije za toplotno črpalko, ...). Pri opečnih hišah je za elektro instalacije nujno uporabiti zrakotesne doze, drugače zrak uhaja pri vsaki dozi.


Puščanje pri ostalih instalacijah tu je zopet največja težava pri opečnih hišah. Vse instalacije ki gredo v zunanjo steno morajo biti natančno zatesnjene oziroma obdelane z ometom. Posebej so problematični preboji, skozi katere poteka večje število cevi. En takšen primer je preboj za cevi prezračevanja, ki so razpeljane nad mansardno ploščo. Okrog in med cevmi je potrebno večplastno tesnje z mehkocelično PU-peno.

Dimnik in kamini

Dimniki v pasivnih in nizkoenergijskih hišah predstavljajo poseben problem pri zagotavljanju zrakotesnosti. V nizkoenergijski gradnji bi morali uporabiljati zgolj dimniške sisteme, ki so razviti posebej za takšne hiše. Takšni dimniki zagotavljajo ustrezno zrakotesnost in imajo termo člene na prehodih skozi izolacijski sloj. Vendar pa takšnih dimnikov v praksi ne srečujemo prav pogosto. Investorji se zaradi cene raje odločajo za klasičen dimnik, ki pa zahteva nekaj dodatnega dela. Pri zidanem dimniku mora biti le ta v celoti ometan ali premezan z gradbenim lepilom. Še posebno pozornost pa je potrebno posvetiti priključkom dimniške cevi, kjer je potrebno ravnotako preprečiti uhajanje zraka med tuljavo in dimniškim plaščem.

Kamini, ki se uporabljajo v pasivnih hišah morajo biti zrakotesni. Izkušnje kažejo da noben kamin ne tesni 100 %, zato priporčamo, da pri prodajalcih zahtevate certifikate o zrakotesnosti kamina.

Puščanje pri tlakih

Strankam priporočamo, da izvedejo test zrakotesnosti pred polaganjem tlakov, saj je takrat odpravljanje napak enostavnejše, hitrejše in cenejše. Vzokov za puščanje pri tlakih je več. Prvi med njimi je zagotovo neustrezna in nepravilna vgradnja panoramskih oken in vrat na spodnjem delu ob stiku s ploščo. Drugi vzrok so neustrezno zatesnjene instalacije, ki v predelu tlakov prehajajo v zunanaje stene. Tretji vzrok pa je v neometanih zunanjih stenah v predelu tlakov. Oboje velja za klasično grajene opečne hiše. Zrak pod tlakom prosto prehaja in pride ven tam, kjer je to najlažje največkrat so to kakšni vogali kjer so večje diletacijske odprtine.