Kontakt

Montažna gradnja Tadej Zimic s.p.
Ul.bratov Komel 29
1210 Ljubljana

ID:SI70525633

T: +386 41 204 650
E: info@zimic.si

Zrakotesnost nizkoenergijskih in pasivnih hiš

Izvajamo meritve zrakotesnosti pasivnih in zelo varčnih hiš. Izdamo potrdilo za pridobitev subvencij Eko sklada. Bistvo testa je, da lociramo napake, ki jih izvajalci hiše lahko odpravijo.

Ker pokliče veliko strank, ki želijo pozitivno opravljen test zrakotesnosti, le redki pa pri gradnji dejansko pazijo na zrakotesnost, smo pripravili kratek članek o zrakotesnosti. Članek bi moral pokriti ogromno področje in zelo veliko detajlov, zato ga bomo počasi dopolnjevali. Osnovne stvari in problemi pa so opisani spodaj tako, da bodo lahko investitorji, izvajalci in nadzorniki bolj pozorni pri gradnji. Meritev je potrebno opraviti v času gradnje hiše, ko še ni parketov in keramike, najbolje pa je pred betonskimi estrihi. Pri montažni hiši je najbolje opraviti meritev pred izvedbo stenskih in stropnih oblog.

Zakaj sploh zagotavljati zrakotesnost?

Glavna razloga sta dva:

1. PRIHRANEK:
zrak iz prostora mora svojo energijo oddati v rekuperatorju in tako ogrevati svež zrak potreben za prezračevanje.

2. PREPREČEVANJE GRADBENE ŠKODE:
če zrak prehaja skozi špranje v konstrukcijo hiše in toplotno izolacijo, tam kondenzira. Posledica je pojav kondenzne vode, ki navlaži izolacijo in konstrukcijo, zaradi česar se pojavijo plesni in trohnoba.

Na kaj moramo pri gradnji najbolj paziti?
 • stene (stavbna lupina)
 • streha (stavbna lupina)
 • okna in vrata
 • preboji skozi zrakotesno lupino
Stene tesnimo različno glede na način gradnje:

Lesene stene so lahko masivne ali skeletne. Masivne stene se tesnijo znotraj pod stensko oblogo, če so obložene z oblogo oziroma zunaj takoj za steno, če je masivna stena vidna. Skeletne stene se tesnijo na notranji strani. Lahko se tesnijo z OSB ploščo ali z zrakotesno lepljenimi parnimi ovirami ali parnimi zaporami. Pri lesenih stenah so izjemno pomembni vsi stiki na primer stiki stene s tlemi, stene s stropom ali stene v zgornji etaži. Stene se morajo tesniti neprekinjeno po vsem obodu od tal do strehe. Stavbno pohištvo mora biti tesnjeno direktno na zrakotesne stene.

Opečne stene predstavljajo največji izziv in praviloma najbolj puščajo. Čeprav so ometane z ometom, vsaka luknja v ometu (doza za stikalo, vtičnico, vgradni kotlički, elektro omarice...) pušča zrak. Montažne obloge zidov (mavčno-kartonske obloge, lesene obloge) na zidovih brez ometa ali folije zagotavljajo zelo slab rezultat. Deloma lahko preboje in luknje v ometu zatesnimo z mehkoceličnimi purpeni in trajnoelastičnimi tesnilnimi masami, vendar zelo malo hiš doseže zahtevano zrakotesnost. Za zagotavljanje zrakotesnosti moramo uporabiti zrakotesne doze, pred vgradnjo kotličkov, elektro omaric… je potrebno luknjo, v katero bo vgrajena omarica ali kotliček ometati. Ometi morajo biti natančno izvedeni do AB plošče tudi v predelu tlakov. Instalacije, ki prehajajo iz tlakov v zunanje stene je potrebno na stikih natančno zatesniti z ometom in/ali zrakotesnim purpenom. Okna je potrebno vgraditi na ometane špalete. Alternativna dražja varianta za zagotavljanje zrakotesnosti je tudi debeloslojni omet na zunanji strani stene, na katerega se tesnijo vsi preboji skozi steno (dovod in odvod prezračevanja, zvonec, zunanje luči, dovod elektrike za senčila, dovodi elektrike in vode v hišo ter vsi ostali preboji skozi stavbno lupino). Šele na ometan zid se lahko namesti fasadna izolacija in fasada (katera sama po sebi ne zagotavlja zrakotesnosti). V mansardi mora biti vsaka stena zaključena z betonskim vencem, sicer zrak in vlaga prehajata skozi steno navzgor v toplotno izolacijo.

Porobeton praviloma zagotavlja zelo dobro zrakotesnost, saj so opeke polne in lepljene po celotni površini. Potrebno pa je skrbno delo zidarjev in zidanje brez špranj.

Isorast in Wolf zidaki praviloma zagotavljajo zelo dobro zrakotesnost, vendar le v kombinaciji z notranjim in zunanjim ometom. Vsi zidovi morajo biti ometani z obeh strani. Montažne obloge niso primerne.

Streha velikokrat predstavlja velik problem pri izvedbi zrakotesnosti:

Pri masivnih opečnih, porobetonskih in neopor hišah se lahko mansarda izvede z armiranobetonsko ploščo, ki praviloma dobro zagotavlja zrakotesnost. V tem primeru moramo dobro zatesniti le preboje skozi ploščo (prezračevanje, luči, odduhi ...).

Kadar se investitor odloči za montažni strop, pa je potrebno strehi posvetiti precej dela in materialov. Cene izvedbe mansardnega stropa lahko varirajo med 20 in 100 EUR/m2 (povprečno okrog 55 EUR/m2) sorazmerno s ceno pa praviloma tudi kvaliteta izvedbe. Parne ovire ali zapore je potrebno tesniti na stene (na fini omet), po stikih in pri vseh prebojih. Nadalje je potrebno uporabljati trajnoelastične mase in tesnilne trakove, ki so obstojni in namenjeni tesnjenju (tovrstni trakovi imajo med 200 g in 260 g lepila/m2 površine traku). Vsi preboji skozi folijo morajo biti tesnjeni. Druga varianta tesnjenja mansardnega stropa je instalacijska ravnina, pri kateri najprej naredimo zrakotesno ravnino (npr. iz OSB plošč s prelepljenimi vsemi stiki (folije namesto plošč iz konkretnih razlogov niso primerne)) in nato pod njo naredimo sekundarno konstrukcijo s stropno oblogo, vmes pa so razpeljane instalacije.
Če želite kvalitetno zatesnjeno hišo ali streho nas kontaktirajte, z veseljem vam bomo svetovali, vam ponudili materiale za tesnjenje ali pa vam izdelali zrakotesno hišo ali mansardo.

Okna in vrata se lahko montirajo le z RAL montažo:

RAL montaža mora biti izvedena po certificiranem sistemu. Vse montaže, ki so samo podobne RAL montaži ali vključujejo samo nekatere sestavine RAL montaže niso primerne. V Sloveniji že veliko podjetij izvaja zelo kakovostno RAL montažo, žal pa je tudi veliko podjetij, ki še vedno ne obvladajo popolnoma RAL montaže. Zato je najbolje izbrati izvajalca na podlagi strokovnih priporočil in referenc.

Pri vgradnji slepih podbojev in naknadni vgradnji oken po RAL standardu je težko kvalitetno izvesti zrakotesnost. Čeprav je montaža med slepim okvirjem in oknom izvedena brezhibno, je slepi okvir na zid montiran samo s peno (purpenom) in ta stik pušča enako kot bi puščal stik med samim oknom in steno, če ne bi bilo RAL montaže. Slepi podboji se vgrajujejo z namenom, da se okna pri delu (ometih) ne umažejo in poškodujejo. Ta detajl je kritičen, ker gradbena dela praviloma trajajo dlje časa in tako sonce in zunanji vplivi ves čas gradnje uničujejo montažno peno.

Pri strešnih oknih je pomembna pravilna vgradnja in izvedba zrakotesne parne zapore. Pri vgradnji samega okna moramo uporabiti toplotno izolacijski set BDX, pri izdelavi mansardnega stropa pa parno zaporo BBX.

Pri meritvah se napake pokažejo kot prepih med oknom in okensko špaleto ali kot prepih pri luknjah v stropu (zraven luči, prezračevalnih ventilov, pri razpokah v gipsu).

Preboji skozi zrakotesno lupino:

So velikokrat kritični pri meritvah zrakotesnosti in jim moramo nameniti posebno skrb. Preboji se pojavijo pri dovodih elektrike, vode, telekomunikacij, kanalizacije, prezračevanja, zunanjih lučeh, zvoncu, domofonu, napajalnih kablih za senčila, raznih senzorjih, odduhu, dimniku... Pri meritvah najdemo napake v obliki prepiha pri dozah, izpod estrihov, pri lučeh, pri senčilih, pri omaricah talnega ogrevanja, pri elektro omaricah, pri vgradnih kotličkih. Netesna mesta, ki so pod betonskimi estrihi, se ne dajo več zatesniti brez visokih stroškov. Pri hišah grajenih z opeko lahko elektro instalacije deloma tesnimo z zrakotesnimi dozami, ki pa zahtevajo previdno in natančno montažo, v nasprotnem primeru ne dosegajo želenega učinka. Pred vgradnjo kotličkov, elektro omaric, omaric za talno ogrevanje… na zunanjo steno (zrakotesno ravnino) je potrebno luknjo, v katero bo vgrajena omarica ali kotliček ometati, po montaži pa zatesniti tudi okrog vseh dovodov.

Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri zagotavljanju zrakotesnosti:

 • pri leseni hiši nepolepljeni stiki oz. slabo polepljeni stiki na stenah, med stenami, proti tlom, stropu ...
 • pri opečni hiši prevelike špranje med opeko in preveč "poštemani" zidovi zaradi instalacij
 • slabo tesnjena okna/vrata oziroma vgradnja, ki ni po RAL-u
 • slaba okna ali slabo nastavljena okna. Posebej kritične so drsne panoramske stene
 • slabo tesnjene folije parne ovire v mansardi
 • slabo tesnjenje prebojev cevi skozi zrakotesni ovoj hiše
 • večplastno tesnjenje, ki ni izvedeno pravilno
Večplastno tesnjenje pomeni, da del hiše izvajalci tesnijo z notranje strani, del hiše pa z zunanje (fasade). Ker prehodi z notranje na zunanjo stran praviloma niso izvedeni pravilno, take hiše nadpovprečno "puščajo". Najbolje je, da je zrakotesna ravnina na notranji strani, izjemoma je celotna zrakotesna ravnina na zunanji strani stavbe.

Zrakotesnost v stavbi preverjamo s t.i. Blower door testom. Napravo namestimo na vhodna vrata ali okno in z njo vpihujemo zrak v hišo ali izpihujemo iz nje. Ko dosežemo razliko tlaka 50Pa med stavbo in okolico, izmerimo količino zraka, ki ga moramo konstantno vpihovati, da razlika tlakov ostaja 50Pa. Tako izračunamo razmerje med celotnim volumnom stavbe in količino zraka, ki ga moramo vpihati. Največja dovoljena izmenjava zraka skozi netesna mesta pri pasivni hiši je 0,6 celotnega volumna stavbe. Več o Blower door testu si preberite v razdelku Blower door.

Primeri izračuna dovoljene izmenjave zraka Hiša XY:

uporabna površina = 135m3
volumen stavbe = 352m3
n50 = 352 x 0,6 = 211m3/h

Pri hiši s površino 135 m2 in povprečno višino stropa 2,6 m izračunamo volumen stavbe 352 m3, kar pomeni, da zadostimo kriteriju pasivne hiše, če skozi netesna mesta v stavbi izgubimo največ 211 m3 zraka na uro pri razliki tlakov 50 Pa.