Kontakt

Montažna gradnja Tadej Zimic s.p.
Ul.bratov Komel 29
1210 Ljubljana

ID:SI70525633

T: +386 41 204 650
E: info@zimic.si

Drenov Grič

Na Drenovem Griču pri Vrhniki smo zgradili hišo Mihelič, v velikosti 135 m2. Izolacija na strehi meri 40 cm, v zunanjih stenah pa 32 cm.

Hiša Pilih v Postojni

Hiša Pilih v Postojni ima približno 150 m2 in je izolirala s celulozno izolacijo ZIMICELL. Na strehi je izolacija debeline 45cm in na zunanji steni 24cm

Modelna hiška

Modelna hiška za spremljanje življenjske dobe lesa in kvalitete toplotnega ovoja, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Pasivna hiša v Logatcu

Potreba energije za ogrevanje (PHPP 07) 13,4 kWh/(m2a), zrakotesnot n50=0,40 h-1.

Dvodružinska nizkoenergijska hiša v Hrastjah pri Kranju.


Nizkoenergijska vrtljiva hiša Kos Mokronog

Naš delež je vpihovanje celulozne izolacije v stene, tal in stropov, izvedba zrakotesne parne ovire in obloge sten ter stropov.

Nizkoenergijske počitniške hiše na Rakitni


Lesena nizkoenergijska okvirna hiša v Komendi


Lesena skeletna pasivna hiša v Domžalah


Pasivna hiša UR v Šentrupertu pri Braslovčah

Toplotna poraba 9,8 kWh/m2a, zrakotesnost n50=0,40 h-1.

Lesena 2L hiša v Kranju

Toplotna poraba 20kWh/m2a, zrakotesnost n50=0,34 h-1.

Lesena pasivna hiša Zimic v Šentvidu

Toplotna poraba 13,6 kWh/m2a, zrakotesnost n50=0,2 h-1.