Kontakt

Montažna gradnja Tadej Zimic s.p.
Ul.bratov Komel 29
1210 Ljubljana

ID:SI70525633

T: +386 41 204 650
E: info@zimic.si

Pasivna hiša - standard gradnje

Z minimalno povečano investicijo v procesu gradnje, se kažejo zelo dobri rezultati v smislu varčnosti in udobja, ki ga pasivna hiša ponuja. S predpostavko, da bomo dobro toplotno izolirali ostrešje, stene in tla, ter vgradili okna in vrata po pasivnih standardih, naredimo že prvi pomemben korak, ki nam zagotavlja nižje stroške ogrevanja takšnega objekta. Sledi še nadvse pomembno doseganje zrakotesnosti in pa prezračevanje z rekuperacijo. Gradnja pasivne hiše mora biti skrbno načrtovana, izvedba same gradnje pa zahteva vso skrbnost in natančnost, pri čemer je ključen strog nadzor, brez izjeme.

Pasivna hiša in njene prednosti

Pasivna hiša ima pred klasično grajeno hišo tri glavne prednosti. To so konstantno prezračevanje, stabilna temperatura in varčnost.

Konstantno prezračevanje se zagotavlja s pomočjo rekuperatorja, ki v prostor ves čas pošilja svež in ogret zrak, izsesava pa porabljen zrak in slabe vonjave. S prezračevanjem objekta se boste za vedno rešili pojava kondenzacije na oknih.

Stabilna temperatura v prostorih, pomeni minimalno temperaturno nihanje med dnevom in nočjo. Prednost pasivne hiše je tudi v tem, da je prostore možno v zelo kratkem času segreti. Pozimi k temu pripomore že nekaj ur sonca, ki posveti skozi okna.

Varčnost pasivne hiše se kaže v izredno majhni porabi električne energije pri letnem ogrevanju. Pri porabi 15kWh/m2, lahko za ogrevanje objekta s toplotno črpalko, ki energijo dobi iz vode, zemlje ali zraka, prihranimo kar štirikrat več energije (pri grelnem številu 4).Skrivnost pasivne hiše se nahaja v ustrezno vgrajeni toplotni izolaciji, ki mora prekiniti vse toplotne mostove pri balkonih, terasah, morebitnih zunanjih stopnicah, ter na drugih kritičnih mestih. Toplotna prehodnost (U) zunanjih sten mora, glede na velikost in razgibanost oblike, dosegati vrednost cca. 0,11 W/m2K, na predelu ostrešja, pa 0,10 W/m2K (priporoča se vgradnja minimalno 40cm izolacije). Pod hišo mora biti vgrajena vsaj 25cm toplotne izolacije. Pri lesenih hišah, kjer lesene stene niso toplotni most, se lahko talna toplotna izolacija vgradi med stene, pod estrihe.Tudi pri nakupu oken za pasivno hišo obstajajo posebna merila. Pomembno je, da je steklo troslojno in ima dobro izoliran okvir, pri čemer je predvidena U vrednost okna pod 0,8 W/m2K, energijska prehodnost stekla (g) pa 0,5 ali več. Novejša solar stekla imajo g vrednost 0,6, kar pomeni, da v hišo skozi stekla, prehaja več svetlobe in sončnega sevanja.

Zrakotesnost- pomemben faktor

Celoten plašč hiše mora biti zrakotesen, to pomeni, da je potrebno paziti, da se zatesnijo vsa mesta, kjer bi zrak lahko prehajal v objekt skozi špranje. Ustreznost zatesnitve hiše preverjamo z napravo Blower door. Skozi netesna mesta smemo v pasivni hiši izgubiti največ 60% neto volumna zraka/h pri nadtlaku in podtlaku 50Pa (primer: pri hiši s površino 200 m2, višino stropov 2,5 m in volumnom 500 m3, lahko skozi netesna mesta izgubimo do 300 m3 zraka v eni uri.)

Prezračevanje z rekuperacijo je obvezen element pasivne hiše, saj na ta način prihranimo pri ogrevanju in dihamo svež zrak. Razpeljava prezračevalnih cevi je lahko izvedena na različne načine. Cevi za dovod svežega zraka je najbolje speljati v spalnice, dnevno sobo, kabinete in ostale prostore, na mesta, ki so najbolj oddaljena od vrat. Zrak mora tako, že pri majhnih pretokih, prepotovati celo sobo, dokler ne pride do vrat in preide na hodnik ali v drugo sobo. Zajem "slabega zraka" je smiselno namestiti v kuhinjo, kopalnico, WC, garderobo, ter povsod tam, kjer je možen pojav neprijetnih vonjav in obstaja potencialna možnost nastanka vlage. Pomembna vloga pravilne postavitve prezračevalnih cevi, se izkaže tudi, ko so prebivalci hiše odsotni. Takrat lahko ravno na račun dobrega načrtovanja prezračevalnih mest, učinkovito prezračimo hišo že z majhno količino zraka.

Ogrevanje - skoraj postranska zadeva

Toplotne potrebe pasivne hiše so zelo majhne. Po sami definiciji, se pasivna hiša ne sme ogrevati direktno z električnimi ogrevali, kot so peč, radiator in talno ogrevanje, vendar so našteti pripomočki idealna začasna rešitev, ki pa sicer ni podprta s subvencijo Eko sklada ali EU. Kadar načrtujemo ogrevanje pasivne hiše, je pri tem najbolj smiselna uporaba toplotne črpalke ali zelo majhnega in varčnega kamina. Ogrevanje prvih pasivnih hiš je bilo toplozračno, skozi čas pa se vedno bolj uveljavlja ploskovno ogrevanje v tleh in stenah. Ploskoven način ogrevanja potrebuje zelo nizko temperaturo ogrevalne vode (23°C - 25°C), kar zlahka segrejemo s pomočjo toplotne črpalke pri visokem grelnem številu ali celo s sončnimi korektorji, medtem, ko bi pri toplozračnem načinu ogrevanja potrebovali v izmenjevalcu temperaturo vode okrog 50°C, kar posledično pomeni, nižje ogrevalno število toplotne črpalke in intenzivno izmenjevanje zraka v hiši, tudi v času naše odsotnosti. Slabost, ki se pokaže pri tovrstnem načinu ogrevanja je suh zrak, ki pa neugodno vpliva na naše počutje.  Zadnji trend pri ogrevanju pasivnih hiš pa se vrača na radiatorsko ogrevanje, sqj pri tem sistemu lahko dosežemo kratek reakcijski čas, posamezen prostor pa ogrevamo samo takrat, ko ogrevanje potrebujemo (npr. pri talnem ogrevanju je reakcijski čas za znižanje ali zvišanje temperature od 5 - 12ur, pri radiatorskem ogrevanju pa le pol ure. ako lahko spalnico ogrevamo le zvečer od 20ih do 21ih, v nočnih urah ko spimo, dodatnega ogrevanja ne potrebujemo, podnevi, ko spalnice ne uporabljamo, pa temperatra pač pade za stopinjo ali dve.

Bivanje v pasivni hiši - čisto udobje

Ko enkrat osvojite nekaj osnovnih "pravil" bivanja v pasivni hiši in začutite udobje, ki ga ponuja, ne boste teh občutkov nikoli več želeli opustiti. Rutinsko odpiranje oken in zračenje prostorov je preteklost, saj za svež zrak skrbi prezračevalna naprava. to pa ne pomeni, da oken ne smete odpirati. Če želite, lahko okno odprete kadarkoli, vendar strošek ogrevanja s tem nekoliko povečate. Ogrevanje hiše poteka samostojno in predstavlja minimalne stroške, prav tako pa ne boste doživeli velikega nihanja temperatur med dnevom in nočjo, kot je to pogost pojav pri klasični gradnji. Pasivna hiša potrebuje okenska senčila, ki se danes večinoma vgrajujejo z elektromotorji in lahko delujejo avtomatsko, zato vam ne bo potrebno neprestano paziti na vdor sončnih žarkov. V našem podjetju na zagovarjamo "pametnih hiš", ki zahtevajo uporabo elektronike in življenje s pomočjo računalnika. Naš cilj je zgraditi hišo, ki bi le s kakovostno toplotno izolacijo vgrajeno brez toplotnih mostov, kakovostnimi okni in vrati ter z prezračevalnim sistemom z rekuperacijo omogočila karseda udobno bivanje. Edini potrebni regulaciji, ki ju priporočamo sta ogrevanja in prezračevanja. Obe sta že serijsko vgrajeni k napravam.

V praksi pa se pojavlja tudi nekaj odklonov od pasivne hiše. Te hiše so :
 • ogrevane samo z elektriko (električni grelec v zalogovniku ali električni radiatorji ali električno talno ogrevanje)
 • ogrevane z večjimi kotli ali kamini na biomaso (presežno energijo hranijo v vodnem zalogovniku toplote 2000l-5000l)
 • brez prezračevalnega sistema z rekuperacijo (te hiše niso pasivne, zato je njihova poraba energije večja, kljub zelo dobri toplotni izolaciji)
V zadnjem času se pojavlja vedno več hiš, ki so precej bolj varčne od pasivne, to so ničenergijske in plusenergijske hiše. Te hiše same proizvajajo električno energijo in jo prodajajo v omrežje v sončnih dneh, kadar pa so dnevi oblačni, jo koristijo iz omrežja. Sistem, ki omogoča tovrstno pretvorbo, se imenuje fotovoltaika. Trend narekuje, da bodo naselja hiš uporabljala tudi skupno kotlovnico na biomaso s kogeneracijo. Ta izboljša izkoristek energenta in poleg toplote proizvaja še elektriko.

Shematski prikaz razlike med klasično in pasivno hišo

Pasivna hiša je dobra izbira, ker ima...

 • nizko toplotno prevodnost (U) vseh gradbenih elementov (stene, streha, tla proti terenu) in sicer pod 0,15 W/m2K.
 • nizko toplotno prevodnost oken in vrat U≤0,8W/m2K
 • je grajena zrakotesno - izmenjava zraka pri tlačni razliki med hišo in okolico 50Pa ne sme presegati 0,6 volumna stavbe (n50≤0,6h-1)
 • je grajena brez toplotnih mostov (ψ≤0,01W/mK)
 • uporablja prezračevanje z rekuperacijo
 • letno potrebo toplote za ogrevanje ≤15kWh/m2a
 • skupno letno porabo primarne energije ≤120kWh/m2a
 • letno porabo električne energije ≤18 kWh/m2a
 • toplotne izgube ≤10W/m2Zrakotesna gradnja

Dovoljena izmenjava zraka pri razliki tlakov 50 Pa, ne sme biti večja od 0,6 neto volumna stavbe/h. Tesniti moramo celotno stavbno lupino (tla proti terenu, vse zunanje stene, strop v mansardi, okna in vrata ter vse preboje inštalacij skozi stavbno lupino. V praksi se izkaže, da izvajalci, ki se problema zrakotesnosti zavedajo in znajo pravilno tesniti detajle, dosegajo rezultate, ki so približno polovico nižji od zahtevanih, tisti izvajalci pa, ki zrakotesnost zanemarijo, dosegajo tudi do petkrat višje rezultate od dovoljenih.

Naša dejavnost je svetovanje, nadzor in tudi delna izvedba pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Zastopamo, prodajamo in vgrajujemo celulozno toplotno izolacijo in tesnilni sistem folij, tesnilnih trakov in tesnilnih mas. Poleg teh artiklov prodajamo in vgrajujemo tudi tesnilni sistem Proclima. Sodelujemo s skupino podjetij, ki nam dobavljajo komponente pasivnih hiš, kot so nosilne konstrukcije, pasivna okna in vrata, strešna okna za pasivne hiše, sončni kolektorji, prezračevalni sistem z rekuperacijo ter toplotne črpalke z regulacijo.

 

Povezujemo se tudi s proizvajalci lesenih hiš, katerim nudimo pomoč pri reševanju detajlov gradnje brez toplotnih mostov in zrakotesne gradnje ter dobavo materialov, potrebnih za gradnjo pasivnih hiš.

Želite ponudbo za Vašo pasivno ali nizkoenergijsko hišo ali pa potrebujete le nasvet in meritev zrakotesnosti Blower door?