Kontakt

  Montažna gradnja Tadej Zimic s.p.
  Ul.bratov Komel 29
  1210 Ljubljana

  ID:SI70525633

  T: +386 41 204 650
  E: info@zimic.si

  Celulozna izolacija ZIMICELL

  Kaj je ZIMICELL?

  ZIMICELL celulozna toplotna in zvočna izolacija je izolacijski material narejen iz prostih celuloznih vlaken. Celulozna vlakna so proizvedena iz časopisnega papirja z mehanskim razvlaknjevanjem. Med proizvodnim procesom se vlaknom s pomočjo avtomatskega doziranja dodajo mineralna protipožarna in fungicidna sredstva.

  ZIMICELL je izolacijski material na naravni osnovi, ki ga proizvajamo v Sloveniji. Celulozna vlakna iz recikliranega papirja proizvajamo z razvlaknjenjem na modernem defibratorju priznanega nemškega proizvajalca, katerega stroje uporablja več evropskih proizvajalcev celulozne izolacije. Skozi postopek razvlaknjenja pridobimo celulozna vlakna z visoko prožnostjo in strukturo celuloznih kosmičev, ki so podobni kosmom vate. Takšna oblika pri kasnejšem vpihovanju omogoča optimalno medsebojno povezovanje posameznih izolacijskih kosmičev, kar zagotavlja visoko odpornost izolacijskega materiala proti posedanju tudi pri večjih debelinah izolacije in nudi zelo dobro toplotno izolativnost.

  Celotna proizvodnja poteka pod kontroliranimi pogoji v skladu z zahtevami evropskega tehničnega soglasja (ETA).

  Celulozno izolacijo ZIMICELL lahko po vgradnji še enkrat uporabimo ali pa vrnemo nazaj v tovarno in tako ne obremenjujemo okolja.

  Več informacij najdete na spletni strani: www.ZIMICELL.si

  Prednosti ZIMICELL toplotne izolacije

  Toplotna prevodnost (λ) celulozne izolacije ZIMICELL je primerljiva z izolacijami na mineralni osnovi. Celulozna izolacija ZIMICELL je vgrajena strojno brez stikov, špranj in toplotnih mostov med ploščami izolacije, zato v praksi zagotavlja še boljšo izolativnost. Poleg tega ima celulozna izolacija visoko specifično gostoto in večjo gostoto vgrajenega materiala in zato veliko večji fazni zamik prehoda toplote. V vaši hiši ali mansardi izolirani z ZIMICELL toplotno izolacijo bo pozimi in poleti prijetna in enakomerna klima. Vse to omogoča boljšo toplotno stabilnost stavbe in poslednično manjšo porabo energije za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti.

  Celulozna izolacija ZIMICELL lahko enako kot les sprejema in oddaja vlago in omogoča boljšo mikroklimo v prostoru. Tako je možno celulozno izolacijo ZIMICELL uporabiti v difuzijsko odprtih konstrukcijskih sistemih, kar omogoča delno uravnavanje zračne vlažnosti v prostoru in s tem boljše bivalne pogoje. Poleg tega uravnava tudi vlažnost lesene konstrukcije, zaradi česar se podaljša življenjska doba vgrajenega lesa.

  Celulozna izolacija ZIMICELL nudi zelo dobro zvočno zaščito. V splošnem velja, večja ko je gostota, večja je absorbcija zvoka gradbenih delov.

  Glede na požarno varnost po evropskem standardu EN 13501-1, 2007 je celulozna izolacija ZIMICELL uvrščena v požarni razred E. Kljub temu, da je celulozna izolacija v slabši požarni skupini kot npr. kamena volna, pa v primeru požara zelo uspešno preprečuje razvoj požara. V neki ameriški študiji so ugotovili, da nudi stavba izolirana s celulozno izolacijo kar za 57 % višjo požarno zaščito kot stavba izolirana s stekleno volno.

  Dodatki poleg požarne odpornosti dajejo celulozni izolaciji tudi zelo dobro fungicidno in insekticidno odpornost. Male živali, kot so miši in polhi, lahko zaidejo v izolacijo, vendar tam ne morejo preživeti, ker jim izolacija izsuši telo in dehidrirajo.

  Več informacij najdete na spletni strani: www.zimicell.si

  Mesta uporabe celulozne izolacije ZIMICELL

  Naravna toplotna izolacija iz celuloznih kosmičev ZIMICELL ponuja številne možnosti uporabe. Uporablja se za izolacijo pri novogradnjah in rekonstrukcijah oziroma renovacijah. Največkrat se uporablja kot vpihana izolacija v prazne prostore v konstrukcijah, za izolacijo sten lesenih hiš, vseh vrst streh, medetažne plošče, izolacijo talne plošče, nasutje na stropu proti neogrevanemu podstrešju ...

  Za kvalitetno izolacijo je potrebno skrbno načrtovanje konstrukcij, da se izognemo morebitnim poškodbam. Pomembno je, da je celoten sistem pravilno sestavljen iz vetrne zapore, izolacije in zrakotesne plasti. Pri načrtovanju morajo biti ustrezno upoštevane vse gradbeno-fizikalne zahteve. Na notranji strani priporočamo uporabo parne ovire (Sd = 10 m), zunaj pa vetrotesne difuzijsko odprte materiale, ki imajo vsaj 10 x manjšo Sd vrednost v primerjavi s parno oviro na notranji topli strani.

  Celulozna izolacija ZIMICELL se vgrajuje s posebnim vpihovalnim strojem, ki kosmiče celuloznih vlaken razrahlja. Kosmiči potujejo s pomočjo potisnega zračnega tlaka po cevi do mesta vpihovanja. Stroj stoji pred objektom, zato ni potrebno prenašanje in shranjevanje izolacije v objektu. Z elektronsko regulacijo količine materiala in potisnega zraka reguliramo gostoto vgrajene izolacije. Zračni tlak lahko celulozne kosmiče napolni v špranje in okrog vseh nepravilnih oblik v strehi ali kakšni drugi konstrukciji. Ker celulozna izolacija zapolni ves prostor v strehi in v ostalih votlih konstrukcijah, obstaja manjša možnost za toplotne mostove, saj izolacija po vpihovanju dobi obliko kompaktne plošče.

  Načini vgradnje

  Glede na mesto uporabe se lahko razlikujejo tudi načini vgradnje. Vgrajevanje v streho s cevjo je najstarejši in najbolj preverjen način vgradnje. Vgradnja lahko poteka z vrha (neogrevanega podstrešja) ali od spodaj skozi parno oviro. Vpihovalno cev se potisne v vsak prazen prekat skoraj do konca in nato med vpihovanjem počasi izvleče. Ko izolacija doseže določeno gostoto, jo zračni tlak ne more več komprimirati, zato se material v cevi ustavi, takrat nekoliko izvlečemo cev in postopek ponovimo. Na enak način (s cevjo) se lahko vpihuje izolacijo tudi v stene lesenih hiš.

  Drugi način pa je vgrajevanje v stene z vpihovalno pištolo. Na vrhu stene izvajalec izvrta luknjo. Vanjo vstavimo vpihovalno pištolo, pri kateri lahko usmerjamo smer vpihovanja oziroma zračnega pritiska. Tako vpihujemo izolacijo v steni navzdol, ko pa izolacija napolni steno, zračni pritisk usmerimo še v zgornja vogala stene in tako dosežemo enako gostoto izolacije v celotni steni.

  Nasuvanje materiala na ravni strop ali tla izvajamo tako v novogradnjah kot pri sanacijah starejših hiš. Material preprosto nasujemo na ravni strop v debelini od 30 do 50 cm in tako dobimo veliko homogeno izolacijsko ploščo. Gostote pri nasutju ne moremo uravnavati, zato je le-ta majhna. Nasutje se vedno nekoliko posede, saj ga pri vgradnji ne moremo komprimirati. Debelina nasutja je zato vsaj za 30% večja kot debelina izolacije v poševnem stropu pri enaki količini vpihane izolacije na kvadratni meter.

  Ročna vgradnja celulozne izolacije je precej zamudno opravilo, poleg tega pa ročno ne moremo dobro razbiti paketov izolacije, ki so predhodno stisnjeni. Tako dobimo kepe izolacije, vmes pa veliko špranj, ki predstavljajo enak problem kot špranje pri izolacijah v ploščah. Zato je bolje, da izolacijo vedno vgradimo strojno.

  Več informacij najdete na spletni strani: www.zimicell.si